Χειρισμός Κυκλοφορίας με Τρένα

Διασκέδασε ελέγχοντας την κυκλοφορία των τρένων! Καθόρισε την κατεύθυνση που θα έχουν οι ράγες, έτσι ώστε να φθάσει το κάθε τρένο στο σωστό σταθμό. Εφάρμοσε την στρατηγική σου, ώστε να μη συγκρουστούν τα τρένα μεταξύ τους! Το Χειρισμός Κυκλοφορίας με Τρένα είναι ένα από τα επιλεγμένα Παιχνιδια Διαχείρισης.